czwartek, 27 lipca 2017

Mydło Stacja - Hydrolat z róży damasceńskiej

Hydrolat z róży damasceńskiej - to luksus, na który może sobie pozwolić każda kobieta. Woda różana ma tak wszechstronne działanie na naszą skórę, że aż żal go nie mieć w swojej kosmetyczce. Do grona firm produkujących hydrolat z róży damasceńskiej dołączyła Mydło Stacja

Najpierw warto wyjaśnić sobie, w jaki sposób powstaje hydrolant z róży

Hydro­lat po­wsta­je w wy­ni­ku pro­ce­su de­sty­la­cji płat­ków ró­ży da­ma­sceń­skiej i jest pro­duk­tem zu­peł­nie na­tu­ral­nym. Z ra­cji spo­so­bu po­zy­ski­wa­nia i kunsz­tu w do­bo­rze od­po­wied­nich wa­run­ków pod­czas zbio­rów to ko­sme­tyk za­li­cza­ją­cy się do tych z eks­klu­zyw­nej pół­ki su­row­ców ko­sme­tycz­nych.


Róż­no­rod­ność za­sto­so­wań, za­rów­no przy pie­lę­gna­cji skó­ry jak i wło­sów spra­wia że jest pro­duk­tem, któ­ry po­wi­nien zna­leźć się w każ­dej ko­sme­tycz­ce – nie tyl­ko dam­skiej. Pięk­ny, a za­ra­zem sub­tel­ny za­pach nie­sie bo­gac­two skład­ni­ków sprzy­ja­ją­cych pie­lę­gna­cji każ­de­go ty­pu ce­ry.

Róża to symbol kobiecości i miłości. Właściwości róży zostały docenione już w starożytności. Obecnie jej właściwości wykorzystywane są w kosmetyce.Właściwości hydrolatu różanego:

-to­ni­zu­je, oczysz­cza, od­ży­wia
- ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia
- dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie an­ty­sep­tycz­nie
- przy­wra­ca wła­ści­we pH
- po­pra­wia ela­stycz­ność skó­ry
- koi za­czer­wie­nie­nia
- wzmac­nia ścian­ki na­czyń kr­wio­no­śnych
- wią­że wil­goć, za­pew­nia­jąc od­po­wied­nie na­wil­że­nie
- dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie
- ła­go­dzi i le­czy zmia­ny (w tym trą­dzi­ko­we)
- utrwa­la ma­ki­jaż

Opakowanie

Hydrolant marki Mydło Stacja został zamknięty w szklanej, ciemnej butelce o pojemności 50 ml, z wygodnym w użyciu atomizerem. Troszeczkę mała pojemność, ponieważ na rynku polskim przeważają hydrolaty o pojemności 100 ml.  Etykieta produktu jest czytelna i symbolizuje, że jest to kosmetyk związany z różą.Zapach

Słodki, piękny, różany :)

Jak ja go używam?

Hydrolat różany towarzyszy mi od dwóch lat. Pokochałam go za zapach oraz niezliczone właściwości oferujące mojej skórze. Również hydrolat z Mydło Stacja okazał się rewelacyjny. Stosowałam go w formie toniku, świetnie przywracał skórze odpowiednie pH, nawilżał, tonizował i odświeżał skórę. Również na włosach sprawdził się doskonale. Spryskane nim włosy ładnie pachniały i lepiej się układały. Stosowany do glinek pozwalał lepiej wykazać swoje właściwości. Po prostu to cudo zamknięte w butelce :)

Mydło Stacja ma nie tylko cudowne mydła, ale także hydrolat różany :)

Cena: 22 zł/50 ml

Hydrolat z róży damasceńskiejBrak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziękujemy za każdy pozostawiony komentarz!
Anonimie, bardzo Cię prosimy, podpisz się imieniem lub nickiem, będzie nam łatwiej Ci odpowiedzieć.

Miłego dnia życzy :-)
ZdrowoNaturalnie.pl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 ZdrowoNaturalnie.pl , Blogger