poniedziałek, 14 maja 2018

Kremowo.pl - Hydrolat różany organiczny bez konserwantów

Hydrolat, do którego często wracam pomimo zgrzeszenia z drogi i wyboru innych hydrolatów jest hydrolat różany. Moja skóra go lubi i ceni jego właściwości, więc dzisiaj nie kto inny, jak hydrolat różany, tym razem z firmy Kremowo.pl


Informacje o produkcie

Bezbarwna, przezroczysta, klarowna ciecz o pH od 4,5 do 5,5, o charakterystycznym, różanym, kwiatowym zapachu. Rozpuszczalna w wodzie, nierozpuszczalna w olejach. 1 ml hydrolatu różanego waży około 1 g. Możliwy naturalny osad. Hydrolat różany należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym miejscu, z dala od nasłonecznienia, źródeł ciepła, elektryczności i wilgoci. Można przechowywać go również w lodówce. Hydrolat powstał przy użyciu organicznego surowca.

Produkt organiczny.

Najpierw warto wyjaśnić sobie, w jaki sposób powstaje hydrolant z różany

Hydro­lat po­wsta­je w wy­ni­ku pro­ce­su de­sty­la­cji płat­ków ró­ży da­ma­sceń­skiej i jest pro­duk­tem zu­peł­nie na­tu­ral­nym. Z ra­cji spo­so­bu po­zy­ski­wa­nia i kunsz­tu w do­bo­rze od­po­wied­nich wa­run­ków pod­czas zbio­rów to ko­sme­tyk za­li­cza­ją­cy się do tych z eks­klu­zyw­nej pół­ki su­row­ców ko­sme­tycz­nych.

Róż­no­rod­ność za­sto­so­wań, za­rów­no przy pie­lę­gna­cji skó­ry jak i wło­sów spra­wia że jest pro­duk­tem, któ­ry po­wi­nien zna­leźć się w każ­dej ko­sme­tycz­ce – nie tyl­ko dam­skiej. Pięk­ny, a za­ra­zem sub­tel­ny za­pach nie­sie bo­gac­two skład­ni­ków sprzy­ja­ją­cych pie­lę­gna­cji każ­de­go ty­pu ce­ry.

Róża to symbol kobiecości i miłości. Właściwości róży zostały docenione już w starożytności. Obecnie jej właściwości wykorzystywane są w kosmetyce.

Opakowanie

 Kosmetyk marki Kremowo.pl dostępny jest w kilku wariantach: 

  • 50 ml | butelka szklana 
  • 50 ml | butelka szklana z atomizerem 
  • 60 ml | butelka plastikowa 
  • 60 ml | butelka plastikowa z atomizerem 
  • 100 ml | butelka szklana 
  • 100 ml | butelka szklana z atomizerem 
  • 170 ml | butelka plastikowa 
  • 170 ml | butelka plastikowa z atomizerem 
  • 340 ml | butelka plastikowa 
  • 340 ml | butelka plastikowa z atomizerem
Bądźmy jednak szczerzy, że dla hydrolatu najlepszym opakowaniem jest szklane, ponieważ nie wchodzi ono w reakcje z ekstraktami i zachowuje w kremie wszystko to, co najcenniejsze. Dodatkowo szklany słoik można później praktycznie wykorzystać. Moja butelka o pojemności 50 ml zawiera wygodny w użyciu atomizer. 


Właściwości hydrolatu różanego:

-to­ni­zu­je, oczysz­cza, od­ży­wia
- ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia
- dzia­ła an­ty­bak­te­ryj­nie an­ty­sep­tycz­nie
- przy­wra­ca wła­ści­we pH
- po­pra­wia ela­stycz­ność skó­ry
- koi za­czer­wie­nie­nia
- wzmac­nia ścian­ki na­czyń kr­wio­no­śnych
- wią­że wil­goć, za­pew­nia­jąc od­po­wied­nie na­wil­że­nie
- dzia­ła prze­ciw­za­pal­nie
- ła­go­dzi i le­czy zmia­ny (w tym trą­dzi­ko­we)
- utrwa­la ma­ki­jaż

Jak ja go używam?

Hydrolat różany towarzyszy mi od dwóch lat. Pokochałam go za zapach oraz niezliczone właściwości oferujące mojej skórze. Również hydrolat z Mydło Stacja okazał się rewelacyjny. Stosowałam go w formie toniku, świetnie przywracał skórze odpowiednie pH, nawilżał, tonizował i odświeżał skórę. Również na włosach sprawdził się doskonale. Spryskane nim włosy ładnie pachniały i lepiej się układały. Stosowany do glinek pozwalał lepiej wykazać swoje właściwości. Po prostu to cudo zamknięte w butelce :)

Co do zapachu to jest on piękny, różany. 

Cena: 11,90 zł/50 ml

Hydrolat różany organiczny bez konserwantów

Jakie hydrolaty Wam towarzyszą?


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Dziękujemy za każdy pozostawiony komentarz!
Anonimie, bardzo Cię prosimy, podpisz się imieniem lub nickiem, będzie nam łatwiej Ci odpowiedzieć.

Miłego dnia życzy :-)
ZdrowoNaturalnie.pl

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2016 ZdrowoNaturalnie.pl , Blogger