Kanały zwane inaczej meridianami są drogami rozprzestrzeniania się energii, drogami którymi płynie energia. We wcześniejszych wpisach omówiliśmy 12 głównych kanałów, które powiązane są z poszczególnymi narządami. Prócz tego opisaliśmy tak zwane kanały cudowne, kanały dodatkowe.

Kanały główne są tworami parzystymi, które biegną symetrycznie po obu stronach ciała. Na kanałach tych są rozmieszczone punkty biologiczne aktywne również w sposób symetryczny. Wszystkie kanały łączą powierzchnie ciała z jego wnętrzem. Kanały główne łączą się w pary złożone z jednego meridianu typu Yang i drugiego typu Yin. Do kanałów typu Yin należą meridiany takie jak:

 1. Płuca
 2. Śledziony
 3. Serca
 4. Nerki
 5. Osierdzia
 6. Wątroby

Natomiast do kanałów typu Yang należą:

 1. Jelito grube
 2. Jelito cienkie
 3. Żołądek
 4. Pęcherz moczowy
 5. Potrójny ogrzewacz
 6. Woreczek żółciowy

Kanały łączą się w pary:

 1. Kanał płuca związany jest z kanałem jelita grubego
 2. Śledziona z kanałem żołądka
 3. Serce z kanałem jelita cienkiego
 4. Nerki z kanałem pęcherza moczowego
 5. Osierdzie z kanałem potrójnego ogrzewacza.
 6. Wątroby z kanałem woreczka żółciowego.

Punkty na powłokach ciała, które uciska się palcami lub nakłuwa igłami zwane są punktami akupresury. akupunktury, punktami biologicznie aktywnymi, punktami Qi.

Uczeni japońscy wyobrażali sobie punkty akupunktury i akupresury w formie wazonu, którego górna część jest węższa a podstawa szersza. Punktom tym nadali nazwę Tsubo.

Omawiane punkty odznaczają się określoną strukturą morfologiczną i ustalonymi cechami bioelektrycznymi. Wszystkie punkty w zależności od ich właściwości można podzielić na kilka grup.

Należy dodać, że punkty akupresury na powierzchni skóry, są otworami prowadzącymi do wnętrza ciała za pośrednictwem kanałów energetycznych. Część tych punktów to miejsca w których gromadzi się energia Qi i dlatego pełnią rolę swoistych kondensatorów energii. 

Mówiąc o okienka w powłokach ciała, za które można uważać punkty akupresury należy uzmysłowić sobie ich ważną rolę, którą pełnią. Otóż okienkami tymi odbywa się wymiana energii z otoczeniem zewnętrznym. Organizm człowieka wyzbywa się w ten sposób wszystkie ilości zużytej energii Qi oraz uzupełnia zapasy świeżej Qi z kosmosu.

akupunktura-1401166

http://medihome.rs/wp-content/uploads/2012/05/akupunktura.jpg

“Uwaga! Niniejszy materiał oraz niektóre ilustracje pochodzą z książki “Akupresura w pospolitych dolegliwościach”. Wszelkie prawa autorskie należą do autorów tej książki tj. Chris Jarmey oraz John Tindall.”

AUTOR: ZdrowoNaturalnie.pl

X