Aby zrozumieć istotę działania akupresury należy najpierw zaznajomić się z podstawowymi prawami medycyny Dalekiego Wschodu, a szczególnie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Wprawdzie obie medycyny Wschodnia i Zachodnia są w stanie leczyć te same choroby, to jednak czynią to w zupełnie inny sposób. Dotyczy to również postępowania diagnostycznego.

Każda z tych medycyn ma również odrębne spojrzenie na chorobę oraz jej przyczyny. O ile Medycyna Europejska za podstawową przyczynę większości chorób uznaje szkodliwy wpływ drobnoustrojów i wirusów, to Tradycyjna Medycyna Chińska jako podstawową przyczynę choroby uznaje zakłócenia energii oraz utratę równowagi pomiędzy siłami Ying i Yang a także zablokowaniu bądź wyłączeniu kanałów energetycznych. 83d70780-6ab2-4ac5-b023-8aff76cd05d3_20120114094250_medycyna-chinska-63-7471042

http://w-spodnicy.ofeminin.pl/g/Kobieta.obiekt3.aspx/0/460/Kobieta/83d70780-6ab2-4ac5-b023-8aff76cd05d3_20120114094250_Medycyna-chinska-63.jpg

Tradycyjna Medycyna Chińska w odróżnieniu od Medycyny Europejskiej ma całościowe ( holistyczne ) podejście do zjawisk związanych ze zdrowiem i przywiązuje ogromne znaczenie do zachowania energii życiowej Qi oraz równowagi energetycznej pomiędzy pradawnymi siłami. W związku z tym innym spojrzeniem obu tych medycyn na zagadnienia zdrowia jest podejście do terapii. O ile Medycyna Zachodnia stara się zlikwidować bezpośrednią przyczynę choroby ( którą w większości przypadków stanowią bakterie i wirusy ) oraz zlikwidować objawy kliniczne, to Medycyna Chińska koncentruje się na unicestwieniu przyczyny choroby, którą ma stanowić utrata równowagi energetycznej oraz zablokowanie kanałów. Wracając do postępowania diagnostycznego to różni się ono znacznie w obu podejściach. Medycyna Dalekiego Wschodu stara się niezwykle dokładnie przeprowadzić badanie pacjenta opierając się na wynikach, szczegółowych wywiadach, oglądaniu, badaniu dotykiem, słuchem, węchem. Szczególną uwagę przywiązuje on do badania języka oraz tętna. Medycyna Europejska natomiast mniejsze znaczenie przywiązuje do wyników wywiadu, badania fizykalnego, opukiwania i osłuchiwania a wiele większym zaufaniem darzy nowoczesne metody diagnostyczne, takie jak badania radiologiczne, tomografie komputerową, ultrasonografię ( USG ) i rezonans jądrowy magnetyczny, które to metody pozwalają na ustalenie dokładnej diagnozy w krótkim czasie. Należy podkreślić, że ustalanie diagnozy metodami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest sztuką, której trzeba uczyć się latami, gdyż opanowanie diagnozy języka wymaga pięciu lat studiów pod kierunkiem mistrza, a umiejętności badania tętna i wyciągania właściwych wniosków trzeba uczyć się 10 lat. Zupełnie inne możliwości ma współczesna Medycyna Zachodu, która dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym ma ułatwione zadanie i jest w stanie postawić rozpoznanie w sposób bardziej precyzyjny w stosunkowo krótkim czasie. Należy dodać do dotychczasowych rozważań, że Medycyna Dalekiego Wschodu podkreśla duże znaczenie zagadnienia jedności ciała i ducha. Stąd też zakłócenie psychiki, a zwłaszcza nieopanowane emocje zakłócają czynności narządów ciała, umysłu i ducha.Z drugiej strony choroby narządów ciała mogą zaburzać czynności psychiczne. Medycyna Europejska dopiero w ostatnich latach przyjęła punkt widzenia Medycyny Chińskiej i ustanowiła pojęcie chorób psychosomatycznych.

“Uwaga! Niniejszy materiał oraz niektóre ilustracje pochodzą z książki “Akupresura w pospolitych dolegliwościach”. Wszelkie prawa autorskie należą do autorów tej książki tj. Chris Jarmey oraz John Tindall.”

AUTOR: ZdrowoNaturalnie.pl

Write Your Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X