Na ogół pestycydy stosowane są w celu ochrony roślin przed szkodnikami. Uważa się, że wszystkie pestycydy są w różnym stopniu toksyczne. Wykazują one działanie kancerogenne, mutagenne 

i teratogenne. Wszystkie te pestycydy na dłuższą metę są dla nas zabójcze. 

W poniższej tabelce zamieściliśmy listę produktów najbardziej i najmniej zanieczyszczonych pestycydami. Jest to raport EWG za rok 2012. Najlepiej byłoby, jeśli to możliwe zamieniać produkty z “parszywej dwunastki” produktami ekologicznymi.

parszywa2b122c2bclear2b15-7308463

Niestety, obliczono, że aż 98% dostępnych na konwencjonalnych rynku jabłek zawiera szkodliwe dla zdrowia pestycydy. Najlepiej byłoby mieć własny sad, ale nie każdy może sobie na to pozwolić.

Więcej na ten temat poczytacie w książce Julity Bator: Zamień chemię na jedzenie.

X