Zapach pomarańczy pewnie wielu z Wam kojarzy ze Świętami Bożego Narodzenia. Uwielbiam pomarańcze ze względu na swoje właściwości, jak i walory smakowe. Słodka pomarańcza to niewątpliwie zapach dla miłośników aromaterapii. Znajdziecie go w sklepie Shamasa

p1240698-7808328

Zapewnienia producenta

Pięk­ny, in­ten­syw­ny i słod­ko orzeź­wia­ją­cy aro­mat po­ma­rań­czy, to ole­jek, któ­ry dla mi­ło­śni­ków aro­materapii jest nie­odzow­nym kom­pa­nem. Sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w ką­pie­li, do ma­sa­żu, w mie­szan­kach z in­ny­mi ole­ja­mi ba­zo­wy­mi spra­wia, że ole­jek ten jest po­żą­da­nym go­ściem w na­szych do­mach.

Wła­ści­wo­ści esen­cji słod­kiej po­ma­rań­czy:

  1. zde­cy­do­wa­na po­pra­wa na­stro­ju i sa­mo­po­czu­cia
  2. ła­go­dzi na­pię­cia ner­wo­we
  3. wzmac­nia kon­cen­tra­cję
  4. wpro­wa­dza w stan ra­do­snej bło­go­ści
  5. de­zyn­fe­ku­je
  6. spraw­dza się przy ma­sa­żach an­ty­cel­lu­li­to­wych

Opakowanie

Esencja została zamknięta  w szklanej, ciemnej buteleczce o pojemności 15 ml w łatwej w użyciu pipetą, która ułatwia użycie produktu. p1240705-7270831

Zapach

To, co dla wielbicieli pomarańczy. Jest to zapach intensywnie pomarańczowy, nie sztuczny, naturalny. To tak, jakby obrało się świeżą pomarańczę. 

Jak stosować?

– dodając kilka kropel do kominka aromaterapeutycznego,

– dodając kilka kropli do olejku do masażu,

– dodając kilka kropel do kąpieli.

Najczęściej korzystam z dwóch podanych wyżej opcji. Dodaję esencję do kąpieli lub do kominka aromaterapeutycznego. Zapach unosi się w całym domu. Całe pomieszczenie pachnie pomarańczą. 

Skład


p1240701-2340772

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED – naturalny olejek eteryczny pomarańczowy

Super skład. Bez żadnych ulepszaczy, polepszaczy. Po prostu sama natura zamknięta  w buteleczce. 

Cena: 18,00 zł – wystarcza na długi czas stosowania. 

Słodka pomarańcza esencja

>>Dostępna w sklepie Shamasa

X